Středa, 27. května 2020

duben

Správa Národního parku České Švýcarsko převzala pozemky

26.04.2012
Děčín - ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Děčín (Územní pracoviště Ústí nad Labem), bezúplatně převedl Správě Národního parku České Švýcarsko pozemky za víc než 300 tisíc korun.

Plzeňský kraj získal pozemky v hodnotě 6 milionů korun

19.04.2012
Domažlice - ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Domažlice (Územní pracoviště Plzeň), bezúplatně převedl v průběhu I. čtvrtletí roku 2012 Plzeňskému kraji 40 pozemků v účetní hodnotě téměř 6 milionů korun.

Zemědělská technika putuje do sbírek muzea

18.04.2012
Kutná Hora - ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Kutná Hora (Územní pracoviště Střední Čechy), bezúplatně převedl mlátičku na obilí do sbírkového fondu Národního zemědělského muzea Praha, pobočce Muzea zemědělské techniky v Čáslavi.

ÚZSVM odvedl v roce 2011 do státního rozpočtu 1,32 miliardy korun

02.04.2012
Praha - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen „ÚZSVM“) hospodařil k 31. 12. 2011 celkem s 296.466 majetkovými položkami. Nemovitý majetek tvořil 52,5 %, movitý majetek 47,1 % a finanční majetek 0,4 %. Celková účetní hodnota majetku ÚZSVM činila téměř 13,7 miliard korun.