Město Světlá nad Sázavou získalo pozemky ve fotbalovém areálu

28. 03. 2024
ÚZSVM v Havlíčkově Brodě převedl bezúplatně dva pozemky do vlastnictví města Světlá nad Sázavou.
Více...

Prodej vrtačky navýšil zvláštní účet Ministerstva spravedlnosti

12. 03. 2024
Havlíčkobrodský soud rozhodl trestním příkazem o propadnutí aku vrtačky. ÚZSVM ji následně prodal v elektronické aukci a výtěžek ve výši 580 korun odvedl na zvláštní účet Ministerstva spravedlnosti na pomoc obětem trestných činů.
Více...

Elektronická aukce movitých věcí v Havlíčkově Brodě měla úspěch

04. 03. 2024
ÚZSVM v Havlíčkově Brodě prodal v elektronické aukci soubor movitých věcí pocházející z trestné činnosti.
Více...

ÚZSVM prověřoval pozemky, jejichž spolumajitelé byli nedostatečně identifikovaní

22. 02. 2024
ÚZSVM v Havlíčkově Brodě prodal spoluvlastnický podíl ke dvěma pozemkům, které získal jako odúmrť. ÚZSVM musel nejprve prověřit vlastnické vztahy, protože se zjistilo, že mezi další spolumajitele patří lidé, jejichž jedinými údaji v katastru nemovitostí bylo bydliště ve Švédsku.
Více...

Město Havlíčkův Brod získalo dva pozemky pod komunikacemi

19. 02. 2024
Havlíčkobrodský ÚZSVM převedl bezúplatně městu Havlíčkův Brod pozemky pod místními komunikacemi.
Více...

ÚZSVM prodal pozemek pod částí hráze rybníka

09. 02. 2024
ÚZSVM v Havlíčkově Brodě prodal Nadaci Forsa Hostačov pozemek v obci Skryje za částku 4 000 Kč.
Více...

Obec Věž získala pozemky v centru obce

27. 12. 2023
ÚZSVM v Havlíčkově Brodě převedl bezúplatně dva pozemky obci Věž.
Více...

Kraj Vysočina získal zdarma pozemek pod silnicí

08. 12. 2023
ÚZSVM v Havlíčkově Brodě bezúplatně převedl Kraji Vysočina pozemek v obci Chrtníč.
Více...

Pozemky pod silnicí získal Kraj Vysočina

13. 11. 2023
Havlíčkobrodské pracoviště ÚZSVM bezúplatně převedlo pozemky, na kterých se nacházejí silnice, které vedou centrem městyse Česká Bělá.
Více...

Havlíčkobrodské pracoviště ÚZSVM zpřístupnilo své prostory v rámci Dne evropského dědictví

25. 10. 2023
V rámci Dne evropského dědictví zpřístupnilo ÚZSVM v Havlíčkově Brodě široké veřejnosti své prostory v budově bývalého augustiniánského kláštera a kostela svaté Rodiny.
Více...

Pozemky pod silnicí v Jiříkově získal kraj Vysočina

11. 10. 2023
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Havlíčkově Brodě bezúplatně převedl kraji Vysočina dva pozemky v Jiříkově, místní části obce Kámen.
Více...

Finanční hotovost získal stát

09. 10. 2023
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Havlíčkově Brodě převedl do státního rozpočtu částku 12 684 Kč. Tu získal stát na základě trestního rozsudku okresního soudu.
Více...

Světlá nad Sázavou získala silniční pozemek

04. 10. 2023
ÚZSVM v Havlíčkově Brodě převedl Světlé nad Sázavou bezúplatně spoluvlastnický podíl na silničním pozemku.
Více...

O podíl na malém pozemku byl v aukci zájem

02. 10. 2023
Havlíčkobrodskému ÚZSVM se v aukci povedlo prodat malý spoluvlastnický podíl na pozemku v Dunajovicích.
Více...

Peníze z vkladní knížky připadly státu

29. 09. 2023
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Havlíčkově Brodě převedl do státního rozpočtu částku 36 764,64 Kč uloženou na vkladní knížce, která mu připadla z odúmrti.
Více...
Došlo k chybě. Aplikace nemusí reagovat do znovu načtení. 🗙
Načítám...
Nelze se připojit. Klikněte pro pokus o připojení:
Připojení bylo odmítnuto.