Pátek, 13. prosince 2019

Z činnosti Územního pracoviště Hradec Králové

Pracoviště v Hradci Králové prodalo pozemky pod garážemi

09.09.2019
Pracoviště v Hradci Králové prodalo pozemky pod garážemi
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových prodal pozemek pod garáží v Hradci Králové, v katastrální území Pražské Předměstí, vlastníkovi této garáže. Kupní cena byla ve výši 37 000 Kč.

Semilské pracoviště ÚZSVM prodalo ve výběrovém řízení tři pozemky v Turnově

06.09.2019
Semilské pracoviště ÚZSVM prodalo ve výběrovém řízení tři pozemky v Turnově
Pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových nabídlo veřejnosti ke koupi formou výběrového řízení tři pozemky v Turnově v lokalitě poblíž bývalého autobusového nádraží. Prostranství o celkové výměře 208 m2 je převážně využito jako veřejně přístupá účelová komunikace.

V Havlíčkově Brodě jsou všechny státní instituce umístěny ve státních budovách

06.09.2019
V Havlíčkově Brodě jsou všechny státní instituce umístěny ve státních budovách
Havlíčkobrodskému pracovišti Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových se podařilo dokončit optimalizaci rozmístění státních institucí v budovách ve vlastnictví státu. Stát tak v Havlíčkově Brodě nehradí žádné výdaje za nájemné nestátním subjektům. Jedná se o tzv. dislokačně vyřešenou lokalitu.

ÚZSVM převedl bezúplatně městu Chlumec nad Cidlinou pozemek pod chodníkem

05.09.2019
ÚZSVM převedl bezúplatně městu Chlumec nad Cidlinou pozemek pod chodníkem
Královéhradecké pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových bezúplatně ve veřejném zájmu převedlo do vlastnictví města Chlumec nad Cidlinou pozemek zastavěný tělesem chodníku, který je ve vlastnictví města.

ÚZSVM v Hradci Králové připadl majetek v historickém centru krajského města

05.09.2019
ÚZSVM v Hradci Králové připadl majetek v historickém centru krajského města
Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v Hradci Králové připadl vlastnický podíl v rozsahu 5/48 ke dvěma pozemkům, jejichž součástí je dům na Malém náměstí, tj. v památkově chráněném historickém centru města Hradec Králové.

ÚZSVM převzal v Krkonoších další majetek od Správy Krkonošského národního parku

04.09.2019
ÚZSVM převzal v Krkonoších další majetek od Správy Krkonošského národního parku
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Trutnově převzal od Správy Krkonošského národního parku se sídlem ve Vrchlabí nepotřebný majetek.

ÚZSVM ve Svitavách prodal v elektronické aukci kovový boxer

03.09.2019
ÚZSVM ve Svitavách prodal v elektronické aukci kovový boxer
Díky aplikaci Nabídka majetku státu se podařilo pracovišti Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových ve Svitavách prodat kovový boxer.

ÚZSVM zdarma převedl městysi Krucemburk pozemek pod místní komunikací

03.09.2019
ÚZSVM zdarma převedl městysi Krucemburk pozemek pod místní komunikací
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Havlíčkův Brod převedl smlouvou o bezúplatném převodu pozemek v k.ú. Hluboká u Krucemburku do vlastnictví městyse Krucemburk.

ÚZSVM ve Svitavách nabízí k prodeji kancelářské prostory v Litomyšli

03.09.2019
ÚZSVM ve Svitavách nabízí k prodeji kancelářské prostory v Litomyšli
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových ve Svitavách nabízí v elektronické aukci kancelářské prostory v Litomyšli.

ÚZSVM v Jičíně prodal pozemek se silem na piliny

03.09.2019
ÚZSVM v Jičíně prodal pozemek se silem na piliny
Pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v Jičíně prodalo stavební parcelu v katastrálním území Stará Paka. Jednalo se o pozemek o výměře 14 m2, jehož součástí je zásobník na piliny - silo. Kupní cena činila 77 000 Kč.

ÚZSVM prodal městu Dvůr Králové nad Labem pozemek pod čerpací stanicí pitné vody

02.09.2019
ÚZSVM prodal městu Dvůr Králové nad Labem pozemek pod čerpací stanicí pitné vody
Pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v Trutnově prodalo městu Dvůr Králové nad Labem pozemek pod stavbou čerpací stanice pitné vody. Pomocí technologického zařízení umístěného ve stavbě je čerpána voda z podzemního vrtu na sousedním pozemku.

Rekreační středisko v Rokytnici nad Jizerou opět slouží svému účelu

30.08.2019
Rekreační středisko v Rokytnici nad Jizerou opět slouží svému účelu
V rámci fyzických prověrek majetku, se kterým Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) hospodaří, neujde pozornosti zaměstnanců využití a péče o majetek převedený v minulosti z ÚZSVM na jiné osoby.

Pět lahví a jedna plechovka s alkoholem propadly ÚZSVM ve správním řízení

30.08.2019
Pět lahví a jedna plechovka s alkoholem propadly ÚZSVM ve správním řízení
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových ve Svitavách řešil šest případů propadnutí alkoholického nápoje v různých nádobách, a to na základě příkazů Městského úřadu Svitavy, vydaných v přestupkové řízení.

ÚZSVM odvedl do státního rozpočtu více než 820 tisíc korun získaných z odúmrtí

28.08.2019
Trutnovské pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v Trutnově odvedlo do státního rozpočtu finanční prostředky ve výši 822 510 Kč, které nabyl stát na základě usnesení Okresního soudu v Trutnově, kterými byla ukončena soudní řízení o pozůstalosti tří zemřelých, kteří neměli žádné jiné zákonné dědice.

ÚZSVM sjednotil vlastnictví pozemků ve Dvoře Králové nad Labem

27.08.2019
ÚZSVM sjednotil vlastnictví pozemků ve Dvoře Králové nad Labem
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v Trutnově prodal do společného jmění manželů pozemek o výměře 149 m2 ležící v katastrálním území Dvůr Králové nad Labem za 73 000 Kč.

Přelouč získala pozemek pod místní komunikací

26.08.2019
Přelouč získala pozemek pod místní komunikací
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Pardubicích bezúplatně převedl městu Přelouč pozemek v účetní hodnotě 275 260 Kč, který je z větší části zastavěn tělesem místní komunikace III. třídy patřící městu.

Povodí Labe získalo sedm pozemků pod vodními díly na řece Úpě

26.08.2019
Povodí Labe získalo sedm pozemků pod vodními díly na řece Úpě
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Trutnově předal státnímu podniku Povodí Labe sedm stavebních parcel v účetní hodnotě 33 900 korun, které se nacházejí pod stavbami vodních děl na řece Úpě v Peci pod Sněžkou.

ÚZSVM převedl na Svitavsku a Jičínsku celkem 49 pozemků

23.08.2019
ÚZSVM převedl na Svitavsku a Jičínsku celkem 49 pozemků
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových ve Svitavách a v Jičíně převedl celkem 49 pozemků o celkové výměře téměř 16 hektarů. Novými vlastníky pozemků se staly Lesy ČR, Státní pozemkový úřad či město Svitavy.

ÚZSVM převedl Státnímu pozemkovému úřadu pozemky v Pardubickém a Královéhradeckém kraji

21.08.2019
ÚZSVM převedl Státnímu pozemkovému úřadu pozemky v Pardubickém a Královéhradeckém kraji
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Pardubicích zajistil nápravu chyby v katastru nemovitostí uzavřením souhlasného prohlášení se Státním pozemkovým úřadem na pozemek o celkové výměře 2 703 m2 v katastrálním území Studnice u Hlinska.

Královéhradecký kraj získal od ÚZSVM zdarma pozemky pod komunikacemi

16.08.2019
Královéhradecký kraj získal od ÚZSVM zdarma pozemky pod komunikacemi
Královéhradecký kraj získal od pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v Hradci Králové bezúplatně dva pozemky zastavěné tělesem silnice II. třídy a povrchovou odvodňovací strouhou. Pozemky o celkové výměře 91 m2 se nacházejí v Novém Bydžově.