Pondělí, 9. prosince 2019

ÚZSVM v Ústí nad Orlicí převedl bezúplatně pozemky Pardubickému kraji

05.11.2019
ÚZSVM v Ústí nad Orlicí převedl bezúplatně pozemky Pardubickému kraji
Pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v Ústí nad Orlicí převedlo dva pozemky zastavěné tělesem silnice do vlastnictví Pardubického kraje.
Společně s vlastnickým  právem vzniká právo hospodařit se svěřeným majetkem kraje pro příspěvkovou organizaci Pardubického kraje - Správu a údržbu sinic Pardubického kraje.
 
Celková výměra pozemků je přes 100 m2 a účetní hodnota přes 7,5 tisíce korun. Pozemky leží na okraji zastavěné části města Vysoké Mýto. Převod proběhl na základě smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k majetku. Původní pozemky, z jejichž části vznikly převáděné parcely, nabyl Československý stát na základě přídělové listiny a následně hospodářskou smlouvou.