Čtvrtek, 23. ledna 2020

ÚZSVM převedl bezúplatně pozemky ŘSD na hraničním přechodu Harrachov

16.07.2019
ÚZSVM  převedl bezúplatně pozemky ŘSD na hraničním přechodu Harrachov
Pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v Semilech převedlo bezúplatně Ředitelství silnic a dálnic ČR dva pozemky o celkové výměře 223 m2 na hraničním přechodu Harrachov.
Parcely jsou odděleny na základě geometrického plánu z pozemku o výměře cca 5 000 m2, vedeného jako ostatní plocha. Ředitelství silnic a dálnic podalo žádost o převod těchto pozemků z důvodu majetkoprávního vypořádání silnice.