ÚZSVM prověřoval pozemky, jejichž spolumajitelé byli nedostatečně identifikovaní

22. 02. 2024
ÚZSVM v Havlíčkově Brodě prodal spoluvlastnický podíl ke dvěma pozemkům, které získal jako odúmrť. ÚZSVM musel nejprve prověřit vlastnické vztahy, protože se zjistilo, že mezi další spolumajitele patří lidé, jejichž jedinými údaji v katastru nemovitostí bylo bydliště ve Švédsku.
Více...

ÚZSVM dohodl vypořádání majetku se spoluvlastníky pozemků v podhradí Pecky

22. 02. 2024
Jičínský ÚZSVM prodal městysu Pecka a také majitelům sousedních nemovitostí spoluvlastnické podíly ke třem pozemkům. Majitelé okolních nemovitostí drželi také podíly na řešeném majetku. Před prodejem proběhlo společné jednání, na kterém se podařilo nalézt dohodu k vyřešení vlastnických vztahů.
Více...

ÚZSVM ukončil správu pozůstalosti

21. 02. 2024
Královéhradecký ÚZSVM byl ustanoven jako správce pozůstalosti, která zahrnovala movitý i nemovitý majetek, po dobu řízení o pozůstalosti. Po skončení řízení byl majetek předán dědicům.
Více...

Zájemce koupil v aukci rodinný dům za 4,7 milionu

21. 02. 2024
Semilský ÚZSVM prodal v aukci za 4,7 milionu korun rodinný dům s pozemky v Rokytnici nad Jizerou.
Více...

Generální ředitelství cel získalo rozlehlý skladový areál

21. 02. 2024
Rychnovský ÚZSVM předal Generálnímu ředitelství cel více než 7,5 hektaru rozlehlý skladový areál v Rokytnici v Orlických horách.
Více...

Vlastníkem pozemků pod komunikacemi se stala obec Podbřezí na Rychnovsku

20. 02. 2024
Obec Podbřezí získala od ÚZSVM v Rychnově nad Kněžnou bezúplatně pozemky pod místními komunikacemi.
Více...

Rohoznice získala pozemek využívané stezky

20. 02. 2024
Jičínský ÚZSVM převedl ve veřejném zájmu zdarma téměř hektarový pozemek do majetku obce Rohoznice.
Více...

Město Havlíčkův Brod získalo dva pozemky pod komunikacemi

19. 02. 2024
Havlíčkobrodský ÚZSVM převedl bezúplatně městu Havlíčkův Brod pozemky pod místními komunikacemi.
Více...

Statutární město Hradec Králové získalo pozemek pod komunikací v ulici Brožíkova

19. 02. 2024
Královéhradecký ÚZSVM převedl bezúplatně pozemek statutárnímu městu Hradec Králové.
Více...

Na pozemcích na Chrudimsku vznikne „Přírodní park u vodní nádrže v Rosicích“

16. 02. 2024
ÚZSVM v Pardubicích převedl zdarma do vlastnictví obce tři pozemky v Rosicích u Chrasti.
Více...

ÚZSVM dohledal majitelku pozemků o rozloze téměř 2 ha

15. 02. 2024
ÚZSVM v Pardubicích byl požádán soukromou osobou o pomoc při ověření nedostatečně identifikované vlastnice pozemků vedených v zemědělském půdním fondu o celkové výměře 18 080 m2 na Pardubicku.
Více...

Obec Hajnice získala zdarma malý pozemek zastavěný chodníkem

14. 02. 2024
ÚZSVM v Trutnově převedl obci Hajnice bezúplatně malý pozemek, na kterém se nachází z části veřejná zeleň a z části chodník, jehož vlastníkem je obec Hajnice.
Více...

Město Trutnov získalo zdarma pozemek

13. 02. 2024
Trutnovský ÚZSVM převedl bezúplatně do vlastnictví města Trutnov pozemek v místní části Starý Rokytník.
Více...

Obec Třesovice získala dva pozemky sloužící jako přístup k rybníku

12. 02. 2024
ÚZSVM v Hradci Králové bezúplatně převedl obci Třesovice dva pozemky v místní části Popovice.
Více...

Bývalá administrativní budova Generálního finančního ředitelství v Dobrušce našla nové uplatnění

10. 02. 2024
Administrativní budovu na Šubertově náměstí v Dobrušce převzal ÚZSVM od Generálního finančního ředitelství, protože se pro něj stala nepotřebnou.
Více...
Došlo k chybě. Aplikace nemusí reagovat do znovu načtení. 🗙
Načítám...
Nelze se připojit. Klikněte pro pokus o připojení:
Připojení bylo odmítnuto.