Středa, 16. října 2019

odbor Odloučené pracoviště Ústí nad Orlicí

Odbor Odloučené pracoviště kompletně zajišťuje v rámci své územní působnosti v okrese Ústí nad Orlicí:

  • správu, hospodaření a nakládání s majetkem státu podle § 9, 10 a 11 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů;
  • úkoly vyplývající pro Úřad z  příslušných ustanovení zákona č. 279/2003 Sb., o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  • činnost hospodářské správy.


Adresa:
Smetanova 43/1
562 16 Ústí nad Orlicí
Ředitelka:
Bc. Jana Mayerová
Tel.: 465 385 530
E-mail: jana.mayerova@uzsvm.cz
Životopis: CV_prof_Mayerová.pdf

Kontakt

Z činnosti odboru Odloučeného pracoviště Ústí nad Orlicí

ÚZSVM prodal v elektronické aukci motorkářskou přilbu, která mu připadla rozsudkem soudu

10.10.2019

Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v Ústí nad Orlicí propadly na základě rozsudku Okresního soudu v Ústí nad Orlicí věci užité ke spáchání trestné činnosti.

ÚZSVM vyřešil ve Vysokém Mýtě případ majetku zapsaného na zaniklou společnost

18.09.2019

Na základě žádosti obchodní společnosti začal Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Ústí nad Orlicí řešit případ dvou pozemků vedených v katastru nemovitostí na již neexistující společnost Vamberecký průmysl masný, státní podnik.

ÚZSVM v Ústí nad Orlicí převedl bezúplatně pozemek obci Lichkov

12.09.2019

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Ústí nad Orlicí převedl obci Lichkov bezúplatně pozemek o výměře 273 m2.

další aktuality