Sobota, 7. prosince 2019

Heymannova kaple patří městu

12.05.2010
Heymannova kaple patří městu
Zaměstnanci ÚZSVM, odboru Odloučené pracoviště Teplice (Územní pracoviště Ústí nad Labem), bezúplatně převedli městu Duchcov Heymannovu kapli, nemovitou kulturní památku.

Zaměstnanci ÚZSVM, odboru Odloučené pracoviště Teplice (Územní pracoviště Ústí nad Labem), bezúplatně převedli městu Duchcov Heymannovu kapli, nemovitou kulturní památku.Bezúplatnému převodu předcházelo nejprve majetkoprávní šetření. Městský úřad Duchcov zjistil, že památka na území obce není zapsána na žádném listu vlastnictví, a proto požádal ÚZSVM o prošetření nabývacích titulů. ÚZSVM následně zjistil, že se jedná o majetek, s nímž nehospodaří žádná organizační složka státu ani státní organizace. Na základě zákona o majetku České republiky pak připadla příslušnost hospodařit s tímto majetkem právě ÚZSVM.Během šetření bylo současně zjištěno, že pozemek, na kterém kaple stojí, je ve vlastnictví fyzické osoby. Záměrem města je odkoupení tohoto pozemku, zajištění přístupu ke kapli a provedení nutných oprav.Heymannova kaple byla postavena pravděpodobně na počátku 16. století. V 17. století sloužila památka jako soukromá kaple Johanese Christofora Heymanna, který byl tajemníkem Pražského arcibiskupa Jana Bedřicha Valdštejna.