Neděle, 15. prosince 2019

Převod mateřské školky ve veřejném zájmu

17.05.2010
Převod mateřské školky ve veřejném zájmu
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Strakonice (Územní pracoviště České Budějovice), bezúplatně převedl městu Vodňany areál mateřské školky ve Vodňanech. Majetek má hodnotu 11 milionů korun.

ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Strakonice (Územní pracoviště České Budějovice), bezúplatně převedl městu Vodňany areál mateřské školky ve Vodňanech. Majetek má hodnotu 11 milionů korun.Jednalo se o budovu školky a pozemky. Celý areál slouží a i nadále bude sloužit k plnění veřejné služby, kterou obec vykonává jako svou zákonem svěřenou působnost v oblasti výchovy a vzdělávání předškolních dětí.