Neděle, 15. prosince 2019

Puncovní úřad převzal šperky z dědictví

28.05.2010
Puncovní úřad převzal šperky z dědictví
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Benešov (Územní pracoviště Střední Čechy), předal Puncovnímu úřadu další drobné cennosti, které ÚZSVM nabyl z rozhodnutí soudu jako tzv. odúmrť.

ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Benešov (Územní pracoviště Střední Čechy), předal Puncovnímu úřadu další drobné cennosti, které ÚZSVM nabyl z rozhodnutí soudu jako tzv. odúmrť.Jednalo se celkem o 30 položek, jejichž cena činila 640 korun.Odúmrť je v právním řádu České republiky obecně definována v zákoně č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, a to v § 462 takto: dědictví, které nenabude žádný dědic, připadne státu. Příslušnost ÚZSVM hospodařit s takto nabytým majetkem vyplývá ze zákona č. 219/2000 Sb., o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích, v platném znění.