Sobota, 7. prosince 2019

ÚZSVM převedl pozemky u zámku Lemberk

19.05.2010
ÚZSVM převedl pozemky u zámku Lemberk
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Česká Lípa (Územní pracoviště Ústí nad Labem), převedl Národnímu památkovému ústavu nemovitosti v účetní hodnotě téměř 103 tisíc korun v katastrálním území Lvová.

ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Česká Lípa (Územní pracoviště Ústí nad Labem), převedl Národnímu památkovému ústavu nemovitosti v účetní hodnotě téměř 103 tisíc korun v katastrálním území Lvová. Jednalo se o 5 pozemků v památkové zóně o celkové výměře 10.457 m2, které se nacházejí v lokalitě zámku Lemberk, národní kulturní památky.Tyto pozemky jsou potřebné pro zámek z hlediska jeho infrastruktury. Tvoří cestu a další zeleň s alejí pro pěší, která navazuje na cestu směrem od zámku Lemberk kolem Bredovského zámečku směrem ke Zdislavině studánce. Převodu udělilo souhlas Ministerstvo kultury ČR.Příslušnost hospodaření s tímto majetkem přešla na ÚZSVM po zániku Okresního úřadu Česká Lípa. Převodem nemovitostí umožnil ÚZSVM sjednocení vlastnictví v lokalitě zámku Lemberk.Na místě dnešního zámku Lemberk stával středověký hrad LÁ¶wenber, který byl založen ve 40. letech 13. století Havlem z rodu Markvarticů. Z tohoto středověkého hradu se dochovaly pouze spodní části zdiva a některé prvky v hlavní věži. V polovině 16. století byl hrad přestavěn na renesanční zámek, jehož ústředním prostorem se stal tzv. Bajkový sál s malovaným kazetovým stropem s náměty zvířecích bajek. Dnešní raně barokní podobu s uzavřeným štukově zdobeným nádvořím získal zámek ve druhé polovině 17. století za držení Pánů z Bredy. Od poloviny 18. století už k žádné výrazné přestavbě Lemberka nedošlo. Od roku 1945 je zámek majetkem státu, nyní v příslušnosti hospodaření Národního památkového ústavu