Pátek, 6. prosince 2019

ÚZSVM přispěl do rozpočtu státu

07.05.2010
ÚZSVM přispěl do rozpočtu státu
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Mladá Boleslav (Územní pracoviště Střední Čechy), za 400 tisíc korun prodal ve výběrovém řízení rodinný dům, který stojí na cizím pozemku.

ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Mladá Boleslav (Územní pracoviště Střední Čechy), za 400 tisíc korun prodal ve výběrovém řízení rodinný dům, který stojí na cizím pozemku. Nemovitost se nachází v obci Mladá Boleslav, v místní části Podchlumí.Majetek připadl státu rozhodnutím soudu jako tzv. odúmrť, neboť zůstavitel nezanechal žádné zákonné ani závětní dědice. Výtěžek z prodeje odvedli zaměstnanci ÚZSVM do státní pokladny.Odúmrť je v právním řádu České republiky obecně definována v zákoně č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, a to v § 462 takto: dědictví, které nenabude žádný dědic, připadne státu. Příslušnost ÚZSVM hospodařit s takto nabytými věcmi (resp. s majetkem) plyne ze zákona č. 219/2000 Sb., o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích, v platném znění.