Pondělí, 16. prosince 2019

ÚZSVM: Pozemky pod komunikacemi získal bezúplatně kraj

30.05.2006
Pozemky pod komunikacemi II. a III. třídy v pěti katastrálních územích jsou předmětem smlouvy o bezúplatném převodu nemovitého majetku státu z ÚZSVM na Ústecký kraj.

Pozemky pod komunikacemi II. a III. třídy v pěti katastrálních územích jsou předmětem smlouvy o bezúplatném převodu nemovitého majetku státu z ÚZSVM na Ústecký kraj. Konkrétně se jedná o pozemky v katastrálním území Brloh, Hříškov, Černochov, Nová Ves u Hříškova a Vojničky v celkové účetní hodnotě více než 84 tisíc korun.ÚZSVM odbor Odloučené pracoviště Louny (Územní pracoviště Ústí nad Labem) převodem těchto pozemků zajišťuje, že je sjednocen vlastník komunikace a rovněž pozemku, na kterém je komunikace vedena. V případě je novým vlastníkem pozemků Správa a údržba silnic Ústeckého kraje.Vzhledem k tomu, že ÚZSVM tyto pozemky ke své činnosti nepotřebuje a ani je jiným způsobem nelze nevyužít, naopak na jejich údržbu vynakládá finanční prostředky, a zároveň byla splněna podmínka převodu pozemků ve veřejném zájmu, převedl ÚZSVM předmětné pozemky Ústeckému kraji bezúplatně.