Čtvrtek, 5. prosince 2019

ÚZSVM převádí pozemky tvořící koryta vodních toků

16.05.2006
ÚZSVM převádí pozemky tvořící koryta vodních toků
Již dvacet případů bezúplatných převodů pozemků tvořících koryta vodních toků o celkové výměře 11 553 m2 vyřešil za posledních dvanáct měsíců ÚZSVM odbor Odloučené pracoviště Benešov (Územní pracoviště) Střední Čechy.

Již dvacet případů bezúplatných převodů pozemků tvořících koryta vodních toků o celkové výměře 11 553 m2 vyřešil za posledních dvanáct měsíců ÚZSVM odbor Odloučené pracoviště Benešov (Územní pracoviště) Střední Čechy.ÚZSVM převedl pozemky na Zemědělskou vodohospodářskou správu a Povodí Vltavy. Největším převodem bylo vypořádání jedenácti pozemků tvořících koryto Lipinského potoka v katastrálním území Libež, Ctiboř a Radošovice o celkové výměře 4 096 m2. Správu tohoto potoka vykonává Zemědělská vodohospodářská správa.Dalším velkým případem byl převod čtyř pozemků v katastrálním území Petroupim. Jednalo se o pozemky o celkové výměře 2 499 m2, rovněž převedené na Zemědělskou vodohospodářskou správu.Ve všech případech se jedná o převody majetku, jehož vlastníkem zůstává Česká republika. Majetek se převádí do příslušnosti hospodařit státním subjektům, jimž je výkon činnosti svěřen příslušnými právními předpisy. S ohledem na výše uvedené se jedná o bezúplatné převody.