Sobota, 7. prosince 2019

ÚZSVM zajistil likvidaci téměř 19 tun zabaveného zboží

12.05.2006
ÚZSVM zajistil likvidaci téměř 19 tun zabaveného  zboží
Likvidaci téměř 19 tun věcí zabavených v trestním řízení zajistil v uplynulých dnech ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště ďár nad Sázavou (Územní pracoviště Brno). Jednalo se o napodobeniny textilu, obuvi a nášivek výrobců předních světových značek, neoprávněně označených ochrannou známkou.

Likvidaci téměř 19 tun věcí zabavených v trestním řízení zajistil v uplynulých dnech ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště ďár nad Sázavou (Územní pracoviště Brno). Jednalo se o napodobeniny textilu, obuvi a nášivek výrobců předních světových značek, neoprávněně označených ochrannou známkou.Zabavené věci byly zajištěny při celní prohlídce nebytových prostor v areálu tržnice v Olomoucké ulici v Brně. O jejich zabrání bylo rozhodnuto na základě usnesení Okresních soudů v Hodoníně a v Brně v loňském roce.Část zabavených věcí byla zlikvidována v drtírně odpadu a část ve spalovně, kde bylo nejdříve vše mechanicky rozdrceno a poté použito jako příměs do paliva. Likvidace odpadu byla provedena za přítomnosti zaměstnanců ÚZSVM.Úkolem ÚZSVM, který se v této věci řídí zejména ustanovením § 20 odst. 5 Vyhlášky č. 62/2001 Sb. a příslušnými stanovisky Ministerstva financí ČR, je zajistit, aby nikdo neměl neoprávněně získaný prospěch z trestné činnosti, například následným prodejem.