Neděle, 15. prosince 2019

ÚZSVM zamezil nelegální výrobě alkoholu

25.05.2006

Dvě zařízení sloužící k nelegální výrobě alkoholu převzal ÚZSVM. Nelegální stáčecí linku na výrobu alkoholu získal na základě Rozsudku Okresního soudu v Kroměříži odbor Odloučené pracoviště Kroměříž (Územní pracoviště Brno).


Policie České republiky předala ÚZSVM veškeré předměty spojené s nelegální výrobou - obalový materiál, stáčecí linku, barely, kovové uzávěry atd. V současné době je zpracováván znalecký posudek na cennější součásti stáčírny, např. motory.


Dále na základě trestního příkazu Okresního soudu v Kroměříži připadla ÚZSVM i nelegální pálenice. Jedná se o elektrický kotel z mědi, víka z hliníku a chladiče z černého plechu. ÚZSVM nechal jednotlivé části pálenice na své náklady zlikvidovat, barely prodal.


Alkohol podléhající spotřební dani Úřad nerealizuje.