Pátek, 29. května 2020

ÚZSVM předal Puncovnímu úřadu soubor mincí a šperků

22.05.2013
ÚZSVM předal Puncovnímu úřadu soubor mincí a šperků
Zaměstnanci ÚZSVM, odboru Odloučené pracoviště Žďár nad Sázavou (Územní pracoviště Brno), předali Puncovnímu úřadu větší množství šperků a mincí pocházejících z pozůstalosti.
Jednalo se o 72 kusů šperků, jako jsou prstýnky, přívěšky, řetízky a náhrdelník, vyrobených ze žlutého a bílého kovu a dále o soubor více než 100 mincí. Mezi těmi byly například pamětní mince vydané u příležitosti tuzemské návštěvy papeže Jana Pavla II. v roce 1990 nebo jako připomínka přeletu Hale–Boppovy komety, což je jedna z nejjasnějších komet posledních staletí. Puncovní úřad získal od ÚZSVM rovněž pamětní sadu našich současných oběžných mincí i mince některých zajímavých zahraničních měn. Šperky a mince připadly státu z dvou případů tzv. odúmrti.
 
Odúmrť je v právním řádu České republiky obecně definována v zákoně č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění a to v § 462. Příslušnost ÚZSVM hospodařit s takto nabytým majetkem, vyplývá ze zákona č. 219/2000 Sb., o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích v platném znění.