Pátek, 29. května 2020

ÚZSVM převedl Lesům ČR téměř 11 hektarů pozemků na Karlovarsku

31.05.2013
ÚZSVM převedl Lesům ČR téměř 11 hektarů pozemků na Karlovarsku
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Karlovy Vary (Územní pracoviště Plzeň), předal Lesům České republiky s. p. osm pozemků o celkové výměře 10.544 m2 nacházející se v katastrálním území Hroznětín v okrese Karlovy Vary.
Účetní hodnota nemovitostí činila téměř 72 tisíc korun. Pozemky převedl ÚZSVM Lesům ČR v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích a podle dalších právních předpisů. Lesy ČR je využijí k účelům vyplývajícím z výkonu své působnosti a předmětu činnosti této organizace.