Neděle, 20. října 2019

ÚZSVM prodal pozemek pod stavbou transformátoru

17.05.2013
ÚZSVM prodal pozemek pod stavbou transformátoru
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Pelhřimov (Územní pracoviště České Budějovice), prodal společnosti E.ON Distribuce, a.s. pozemek v bytové zástavbě uvnitř obce Střelské Hoštice. Na tomto pozemku je umístěn objekt transformátoru ve vlastnictví nabyvatele, postavený a uvedený do provozu v roce 1958.
Převodem pozemku, jehož původním vlastníkem před rokem 1948 byl Podpůrný spolek haléřový dělníků akciové společnosti, dříve Škodovy závody a spojené strojírny Střelské Hoštice, umožnil ÚZSVM sjednocení vlastnictví pozemku a stavby.
 
Podpůrnému spolku haléřovému patřily v obci i další nemovitosti, mimo jiné i budova bývalého zámku, která sloužila jako ozdravovna pro ženy a děti.