Úterý, 21. ledna 2020

I ve Vsetíně jsou stovky pozemků bez majitelů

19.05.2014
Vsetín (parlamentnilisty.cz; mestovsetin.cz) - Jak již jistě víte z celostátních médií, úřady pátrají po vlastnících desítek tisíc pozemků, u nichž nemají záznamy, zda jejich majitelé ještě žijí, případně kdy zemřeli a komu tyto nemovitosti nyní patří. Neznámého vlastníka či vlastníky má například ve vsetínském okrese na 3600 parcel nebo objektů. Přímo v katastrálním území Vsetína je jich téměř 460. Majitelé či dědicové mají čas na to, aby se o svůj majetek přihlásili, do konce roku 2024. Poté pozemky či stavby propadnou státu.
​U přibližně 92 tisíc pozemků či jiných nemovitostí (88 tisíc pozemků a 3800 staveb) v České republice je v katastrálním úřadu označeno v kolonce majitelů na 192 tisíc pouze jmen, mnohdy i ta jména chybí (jmen je více, neboť některé pozemky či objekty mohly mít více vlastníků). Vzhledem k tomu, že většina z původních majitelů se narodila před rokem 1910, je předpoklad, že mnoho z nich zahynulo za války například v koncentračních táborech. Jejich dědicové tak mnohdy ani nevědí, že pozemky patří jim.
           
A právě tyto majetkové vztahy chce nyní stát narovnat. Katastrální úřad proto již předal Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) seznamy osob, které nějaký pozemek či objekt vlastní. Zákon nyní ÚZSVM ukládá provést ve spolupráci s příslušnými obecními úřady šetření k dohledání vlastníka. Přímo v katastrálním území Vsetína je v tomto seznamu téměř 460 položek.
           
Seznam najdete na internetových stránkách Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v sekci Nabídka majetku v části Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci pod odkazem Vsetín: http://www.uzsvm.cz/up-ostrava-2148-0-85/
          
Seznamy jsou vyvěšeny i na úřední desce městského úřadu v sekci Různé, a to jak na webových stránkách http://www.mestovsetin.cz, tak na úřední desce před radnicí.
           
Pokud v tomto seznamu objevíte některého ze svých předků, můžete uvedený majetek získat. Potřebovat k tomu však budete dokumenty prokazující váš nárok. Stejně tak bude nutné postupovat v případě, že vlastníka dohledají úřady. Písemně jej vyzvou, aby předložil listiny dokládající vlastnictví příslušnému katastrálnímu úřadu nebo uplatnil svá vlastnická práva v občanskoprávním řízení.
           
Úřad pro zastupování státu má na dohledání majitelů těchto nemovitostí či jejich dědiců lhůtu deseti let. Ta vyprší na konci roku 2024. Pozemky a objekty, o které se v této době nikdo nepřihlásí, propadnou státu.