Pátek, 13. prosince 2019

Lesy ČR získaly od ÚZSVM bezúplatně tři hektary lesů na Teplicku

26.05.2014
Lesy ČR získaly od ÚZSVM bezúplatně tři hektary lesů na Teplicku
Zaměstnanci ÚZSVM, odboru Odloučené pracoviště Teplice (Územní pracoviště Ústí nad Labem), převedli v průběhu letošního roku státnímu podniku Lesy ČR téměř 29 tisíc m2 pozemků.
Lesy ČR získaly nově do své správy nemovitosti v katastrálním území Kostomlaty pod Milešovkou a Dubí-Pozorka. Celkem bylo převedeno 12 pozemků v souhrnné účetní hodnotě téměř 70 tisíc korun. Jednalo se o lesní parcely zarostlé lesním porostem a také pozemky tvořené bezlesím, tj. vodní plochou ležící uvnitř komplexu lesních nemovitostí, na nichž mají právo hospodařit Lesy ČR.