Čtvrtek, 23. ledna 2020

ÚZSVM bezúplatně převedl Pelhřimovu pozemky u komunikace

14.05.2014
ÚZSVM bezúplatně převedl Pelhřimovu pozemky u komunikace
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Pelhřimov (Územní pracoviště České Budějovice), bezúplatně převedl do vlastnictví města Pelhřimova sedm pozemků v jeho katastru. Účetní hodnota převedených nemovitostí činí téměř 310 tisíc korun.
Parcely se nacházejí v ulici Vlásenická, kde tvoří zelené pásy okolo silnice III/03414 vedoucí  z Pelhřimova do Vlásenice. Nejsou však součástí uvedené komunikace ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích. Jedná se převážně o zatravněné, svažité plochy bez trvalých porostů, pouze na jednom z pásů se nachází několik vzrostlých stromů.
 
Město Pelhřimov také bezúplatně získalo do svého vlastnictví pozemek, na němž stojí část hřiště u Základní školy Osvobození, jejímž je zřizovatelem. Hodnota pozemku vedeného v operativní evidenci je 205 korun.