Čtvrtek, 23. ledna 2020

ÚZSVM předal Policii ČR Škodu Fabii Combi z dědictví

09.05.2014
ÚZSVM předal Policii ČR Škodu Fabii Combi z dědictví
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Vsetín (Územní pracoviště Ostrava), bezúplatně převedl Krajskému ředitelství Policie ČR Zlínského kraje osobní automobil Škoda Fabia Combi. Policie ČR využije tento majetek jako služební vozidlo k plnění své činnosti, která spočívá ve službě veřejnosti.
Předmětnou movitou věc získal ÚZSVM jako tzv. odúmrť, a to na základě usnesení Okresního soudu ve Vsetíně.
 
Odúmrť je v právním řádu České republiky obecně definována v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a to v § 1634 takto: „nedědí-li žádný dědic ani podle zákonné dědické posloupnosti, připadá dědictví státu a na stát se hledí, jako by byl zákonný dědic.“ Příslušnost ÚZSVM hospodařit s takto nabytým majetkem vyplývá ze zákona č. 219/2000 Sb.,o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích.
Zájemci o koupi movitého majetku naleznou další nabídku ÚZSVM na webu: http://www.uzsvm.cz/majetek/prodej-moviteho-majetku/