Úterý, 21. ledna 2020

Zemský archiv v Opavě bude pečovat o hrobku významného opavského archiváře

28.05.2014
Zemský archiv v Opavě bude pečovat o hrobku významného opavského archiváře
Zaměstnanci ÚZSVM, Územního pracoviště Ostrava, převedli Zemskému archivu v Opavě hrobku prvního slezského zemského archiváře Dr. Gotlieba Kürschnera, nacházející se na Městském hřbitově v Opavě. Hrobka, jejíž účetní hodnota činí 24 tisíc korun, je vedená jako kulturní památka.
Objekt tvoří žulové krycí desky a pomník s křížem. Kromě Gotlieba Kürschnera je zde uložen i archivářův bratr Dr. Franz Kürschner, rovněž významný představitel rakouského archivnictví. 
 
Gottlieb Kürschner se narodil v roce 1847 v Horní Bobrové. Spolu s rodiči, soudním tajemníkem Aloisem Kürschnerem a jeho manželkou Marií, rozenou Svobodovou, a sourozenci se v roce 1857 přistěhoval do Opavy. Stejně jako jeho starší bratr Franz vystudoval historii na vídeňské univerzitě a od roku 1870 do roku 1900 učil na opavském gymnáziu, jež sám absolvoval.
 
V roce 1880 byl Gottlieb Kürschner jmenován zemským konzervátorem pro písemné památky ve Slezsku a pověřen pořádáním archivu slezských stavů, archivu gymnaziálního muzea a archivu knížat Lichnovských. Jeho práci ocenil slezský zemský sněm, jenž ho v roce 1901 ustanovil, po odchodu do penze, prvním slezským zemským archivářem. Tuto funkci zastával Kürschner  až do roku 1920, a je tak považován za zakladatele opavského zemského archivu.
 
Zmiňovanou hrobku zakoupil Kürschner  pro rodiče, které sem nechal přenést ze starého opavského hřbitova, stejně jako exhumované tělo bratra Franze. Ten po několikaleté školské službě v Chebu a Opavě nastoupil v roce 1869 do archivu říšského ministerstva financí (Hofkammerarchiv) ve Vídni, kde se stal v roce 1874 ředitelem, když současně učil i na vídeňské univerzitě. V roce 1878 byl pro nemoc předčasně penzionován a zemřel v roce 1882 v Opavě. Přes relativně krátkou dobu svého vídeňského působení je Franz Kürschner považován za významného představitele archivnictví habsburské monarchie.
 
Gottlieb Kürschner zemřel v Opavě v roce 1928, tedy ve stejném roce jako jeho neprovdaná sestra Johanna. Jako poslední z rodiny byla do hrobky uložena v roce 1938 další neprovdaná sestra bratří Kürschnerů, Appolena.