Čtvrtek, 5. prosince 2019

ÚZSVM pokračuje v prodeji pozemků pod garážemi

21.01.2009
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Česká Lípa (Územní pracoviště Ústí nad Labem), prodal tzv. III. sekci pozemků pod garážemi v katastrálním území Česká Lípa.
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Česká Lípa (Územní pracoviště Ústí nad Labem), prodal tzv. III. sekci pozemků pod garážemi v katastrálním území Česká Lípa.

ÚZSVM prodal ve III. sekci 23 pozemkových parcel zastavěných garážemi, které jsou ve vlastnictví fyzických osob a členů občanského sdružení. Za parcely o celkové výměře 528 m2 získal ÚZSVM přes 340 tisíc korun.

Všechny prodané pozemky se nacházejí ve velkém uzavřeném areálu s více než 300 garážemi a tvoří tzv. jeden funkční celek. Nemovitosti byly dosud užívány na základě zákonné výpůjčky.

Prodej sekce č. I již proběhl v srpnu 2008, kdy ÚZSVM prodal 26 pozemkových parcel. Další sekce II, IV “ IX jsou k prodeji postupně připravovány tak, aby v celém areálu došlo ke sjednocení vlastníků staveb a pozemků.

Příslušnost hospodaření s uvedenými pozemky přešla na ÚZSVM ze zákona, a to po zrušení Okresního úřadu v České Lípě. Výtěžek z prodeje odvedl ÚZSVM do státního rozpočtu.

Děkuji za informování veřejnosti.

v z. Mgr. Jana Rennerová, v. r.
vedoucí samostatného oddělení Komunikace