Úterý, 31. března 2020

Město získalo cenné pozemky pod školou

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových převedl pozemky pod Městskou střední odbornou školou v Kloboukách u Brna městu.
A to bezplatně, ve veřejném zájmu. Škola poskytuje vzdělání ve čtyřletých oborech agropodnikání, informační technologie a obchodní akademie.