Středa, 27. května 2020

listopad

Majetek státu využije humanitární organizace

30.11.2009
ÚZSVM, odbor Hospodaření s majetkem státu Územního pracoviště Ústí nad Labem, bezúplatně převedl nemovitosti Sdružení zdravotně postižených v ČR.

Pozemky pod bunkry mají nového majitele

25.11.2009
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Ústí nad Orlicí (Územní pracoviště Hradec Králové), bezúplatně a ve veřejném zájmu převedl obci Lichkov 2 stavební pozemky, na nichž se nacházejí pevnostní objekty K 31 a K 32.

Bezúplatný převod pozemků do vlastnictví Zlínského kraje

24.11.2009
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Kroměříž (Územní pracoviště Brno), bezúplatně převedl pozemky do vlastnictví Zlínského kraje.

ÚZSVM předal městu část administrativní budovy s pozemkem

23.11.2009
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Nymburk (Územní pracoviště Střední Čechy), bezúplatně převedl Městu Nymburk administrativní budovu po bývalém okresním úřadu a pozemek pod touto budovou.

ÚZSVM sjednotil vlastnictví nemovitostí

19.11.2009
ÚZSVM, Územní pracoviště Ústí nad Labem, bezúplatně převedl Ústeckému kraji 13 pozemků v okresech Teplice, Chomutov a Litoměřice.

Zadržení návykových látek ve Středních Čechách

18.11.2009
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Kolín (Územní pracoviště Střední Čechy), řešili případy zabrání nebo propadnutí omamných a návykových látek i se zařízením, které slouží k jejich výrobě.

Přístroj na nelegální výrobu lihu zlikvidován

16.11.2009
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Břeclav (Územní pracoviště Brno), zajistil likvidaci nelegálního zařízení na výrobu lihu. ÚZSVM převzal přístroj na základě trestního příkazu Okresního soudu Břeclav od Celního ředitelství Brno.

Renesanční tvrz v eletavě prodána

12.11.2009
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Jihlava, referát Třebíč, (Územní pracoviště Brno), prodal za 855 tisíc korun ve výběrovém řízení nemovitou kulturní památku v obci eletava.

ÚZSVM zajistil likvidaci omamných a návykových látek

10.11.2009
ÚZSVM, odbor odloučené pracoviště Blansko (Územní pracoviště Brno), zlikvidoval celkem 88 kusů movitých věcí, které pocházely z trestné činnosti a souvisely s výrobou a distribucí omamných a návykových látek.

ÚZSVM prodal část domu na náměstí v Telči

09.11.2009
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Jihlava (Územní pracoviště Brno), prodal majetkový podíl, a to 1/8 nemovitosti, kterým byl renesanční dům na náměstí Zachariáše z Hradce v Telči. ÚZSVM prodal podíl státu za cenu 571 tisíc korun.

Lokality Krásný Les a Růžodol změnily majitele

05.11.2009
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Liberec (Územní pracoviště Ústí nad Labem), přináší finanční prostředky do státního rozpočtu a také realizuje majetek bezúplatnými převody.

ÚZSVM převedl městům pozemky pod komunikacemi

03.11.2009
ÚZSVM, odboru Odloučené pracoviště Litoměřice (Územní pracoviště Ústí nad Labem), bezúplatně převedl další pozemky městům na Litoměřicku.

Objekt bývalé sýpky zvané Pivovar prodán ve výběrovém řízení

02.11.2009
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Břeclav (Územní pracoviště Brno), prodal ve výběrovém řízení za 210 tisíc korun objekt bývalé sýpky zvané Pivovar s pozemky. Převedené nemovitosti jsou součástí areálu zámku v katastrálním území Velké Němčice.