Úterý, 31. března 2020

Unikátní lokalita svědčí čolkům

20.11.2007
Stát převádí část území, na němž žije ohrožený druh čolka na ochranáře. Ti chtějí čolkům vytvořit lepší podmínky.

Ochránci přírody získají část území, na němž se vyskytuje vzácný druh obojživelníka, čolek podunajský. Pozemek se nachází v evropsky významné lokalitě Vypálenky u Moravského Písku. Nabídli jsme Agentuře ochrany přírody a krajiny České republiky vodní plochy v katastrálním území Moravského Písku formou bezúplatného převodu, uvedla mluvčí Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových Jana Lysá. Ochranáři nabídku přijali.

Tento druh čolka se u nás vyskytuje jen na několika místech. Je kriticky ohrožený. Zdá se, že jeho populace i tam, kde žije, klesá, řekl vedoucí brněnského střediska ochránců přírody Stanislav Koukal.

Podle něj je to dáno úbytkem vhodných prostředí pro rozmnožování čolků. Obojživelníci potřebují mělké, stojaté vody. Dříve bylo mokřadů a tůní plno. Jejich vysoušením se udělal prostor polím, lesům či zástavbám, vysvětlil Koukal. Větší část mokřadu v lokalitě Vypálenky vlastní obec Moravský Písek.
Radnice má velkou snahu udělat nějaká opatření pro ochranu tohoto území. Spolupracuje s námi. Záležitost zatím stojí na souhlasu vodohospodářů s povrchovými úpravami. Ty jsou zapotřebí, vyjádřil se Koukal.

Podle něj je tato oblast zároveň významná pro odběr pitné vody. Pro možné úpravy je ale potřeba nejprve udělat odborný posudek. Ochranáři věří, že když bude část pozemků ve Vypálenkách pod jejich správou, podaří se čolkům vytvořit lepší podmínky.
Vypálenky jsou nejseverněji dokumentovaným místem výskytu čolka podunajského. Druh je známý i z oblasti soutoku řek Moravy a Dyje, doplnil zoolog chráněné oblasti Bílé Karpaty Ondřej Konvička.