Úterý, 31. března 2020

Kraj získal pozemky v hodnotě téměř 10 milionů korun

Kolínské pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM), Územní pracoviště Střední Čechy pokračuje v převodu pozemků pod komunikacemi. Vedle pozemků pod místními komunikacemi ve městech a obcích se jedná také o pozemky pod silnicemi II. a III. třídy, které jsou ve vlastnictví Středočeského kraje.
Kolínské pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM), Územní pracoviště Střední Čechy pokračuje v převodu pozemků pod komunikacemi. Vedle pozemků pod místními komunikacemi ve městech a obcích se jedná také o pozemky pod silnicemi II. a III. třídy, které jsou ve vlastnictví Středočeského kraje.
V letošním roce převedl ÚZSVM do vlastnictví Středočeského kraje už 37 pozemků o celkové výměře 240.843 m2. Účetní hodnota tohoto majetku je téměř 10 milionů korun. Novým majitelem pozemků se stal kraj, který je vlastníkem komunikací,ť uvedla vedoucí oddělení komunikace Jana Rennerová. Podle jejích slov se jednalo o nemovitosti v 15 katastrálních územích, která patří do působnosti Odloučeného pracoviště Kolín. Největší pozemek o výměře 25.729 m2 se nachází ve Veletově pod silnicí II. třídy a jeho účetní hodnota je bezmála 1,3 milionu korun. Další pozemek je pod silnicí III. třídy v katastrálním území Rasochy a má výměru 16.892 m2 a účetní hodnotu téměř 700 tisíc korun. Jeden z pozemků je v katastrálním území Hradištko pod silnicí II. třídy. Jeho výměra je 16.659 m2 a účetní hodnota přesahuje 800 tisíc korun,ť upřesnila.