Úterý, 31. března 2020

Pozemky v Srdci v domě patří kraji

Celkem třináct pozemků převedlo bezplatně břeclavské pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových Jihomoravskému kraji.

Leží v katastru Klentnice. Pozemky jsou součástí areálu ústavu sociální péče Srdce v domě, příspěvkové organizace, jejímž zřizovatelem je Jihomoravský kraj. Účetní hodnota předaného majetku je sedmdesát tisíc korun, uvedla Jana Rennerová z Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Ten převodem pozemků zajistil sjednocení vlastnického práva k nemovitostem v areálu ústavu.