Středa, 27. května 2020

listopad

ÚZSVM převedl administrativní budovu v Pelhřimově

29.11.2011
ÚZSVM převedl administrativní budovu v Pelhřimově
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Pelhřimov (Územní pracoviště České Budějovice), bezúplatně převedl administrativní objekt v hodnotě téměř 26 milionů korun České správě sociálního zabezpečení.

ÚZSVM převedl pozemky za 2 miliony Ústeckému kraji

28.11.2011
ÚZSVM převedl pozemky za 2 miliony Ústeckému kraji
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Děčín, Teplice, Litoměřice, Louny (Územní pracoviště Ústí nad Labem), převedl bezúplatně Ústeckému kraji další pozemky v celkové účetní hodnotě přesahující 2 miliony korun.

ÚZSVM převedl sportoviště ve veřejném zájmu

27.11.2011
ÚZSVM převedl sportoviště ve veřejném zájmu
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Trutnov (Územní pracoviště Hradec Králové), bezúplatně a ve veřejném zájmu převedl do vlastnictví Obce Borovnice pozemek o výměře 13.163 m2. Uvedený pozemek je využíván jako sportoviště a fotbalové hřiště, obec zde pořádá také kulturní akce a dětské dny.

ÚZSVM prodal městu pozemek pod knihovnou

24.11.2011
ÚZSVM prodal městu pozemek pod knihovnou
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Tábor (Územní pracoviště České Budějovice), předal městysu Stádlec stavební parcelu v katastrálním území Křída u Stádlce.

Byt v Třeboni prodán ve výběrovém řízení

23.11.2011
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Jindřichův Hradec (Územní pracoviště České Budějovice) prodal ve 2. kole výběrového řízení byt v Třeboni za 955 tisíc korun. Výnos z prodeje odvedl ÚZSVM do státního rozpočtu.

Středočeský kraj získal pozemky za deset milionů

22.11.2011
Středočeský kraj získal pozemky za deset milionů
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Kolín (Územní pracoviště Střední Čechy), pokračuje v převodu pozemků pod komunikacemi. Vedle pozemků pod místními komunikacemi ve městech a obcích, se jedná také o pozemky pod silnicemi II. a III. třídy, které jsou ve vlastnictví Středočeského kraje. V letošním roce převedl ÚZSVM do vlastnictví Středočeského kraje už 37 pozemků o celkové výměře 240.843 m2. Účetní hodnota tohoto majetku je téměř 10 milionů korun. Novým majitelem pozemků se stal kraj, který je vlastníkem komunikací.

Dědictví prodáno ve výběrovém řízení

21.11.2011
Dědictví prodáno ve výběrovém řízení
ÚZSVM, odbor Hospodaření s majetkem státu (Územní pracoviště Ústí nad Labem), prodal v 1. kole výběrového řízení nemovitosti v Ústí nad Labem za více než 1,3 milionu korun.

Kraj získal 13 pozemků v ústavu sociální péče

20.11.2011
Kraj získal 13 pozemků v ústavu sociální péče
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Břeclav (Územní pracoviště Brno), bezúplatně převedl Jihomoravskému kraji celkem 13 pozemků v katastrálním území Klentnice. ÚZSVM převodem pozemků do vlastnictví kraje zajistil sjednocení vlastnického práva k nemovitostem v rámci areálu ústavu sociální péče.

ÚZSVM prodal rozestavěný dům

17.11.2011
ÚZSVM prodal rozestavěný dům
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Příbram (Územní pracoviště Střední Čechy), prodal za 86 tisíc korun ve 4. kole výběrového řízení nemovitosti v katastrálním území Volenice u Březnice.

Město získalo 41 pozemků pod komunikacemi

15.11.2011
Město získalo 41 pozemků pod komunikacemi
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Svitavy (Územní pracoviště Hradec Králové), bezúplatně převedl městu Svitavy 41 pozemků pod komunikacemi. Celková účetní hodnota pozemků je více než čtvrt milionu korun.

Autokemp Slunce má nového majitele

13.11.2011
Autokemp Slunce má nového majitele
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Česká Lípa (Územní pracoviště Ústí nad Labem), prodal v 1. kole výběrového řízení za více než 2, 2 milionu korun areál autokempu Slunce v okrajové části města Žandov.

Město získalo pozemky v areálu krytu civilní obrany

10.11.2011
Město získalo pozemky v areálu krytu civilní obrany
ÚZSVM, Odbor Odloučené pracoviště Zlín (Územní pracoviště Brno), bezúplatně převedl městu Slavičín pozemky v účetní hodnotě více než 180 tisíc korun. Pozemky se nacházejí pod budovami v areálu bývalého krytu civilní obrany. Jejich celková rozloha je téměř 13 tisíc m2.

Sto let stará hospodářská usedlost prodána

09.11.2011
Sto let stará hospodářská usedlost prodána
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Teplice (Územní pracoviště Ústí nad Labem), prodal v 1. kole výběrového řízení nemovitosti za více než 1,2 milionu korun.

Pozemkový fond získal zemědělské pozemky

08.11.2011
Pozemkový fond získal zemědělské pozemky
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Louny (Územní pracoviště Ústí nad Labem), předal do správy Pozemkového fondu ČR celkem 18 pozemků v katastrálních územích Chudeřín a Hlubany. Celková rozloha pozemků je 178.272 m2 a účetní hodnota přesahuje 1,2 milionu korun.

Město získalo pozemky v útulku pro psy

07.11.2011
Město získalo pozemky v útulku pro psy
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Karlovy Vary (Územní pracoviště Plzeň), bezúplatně a ve veřejném zájmu převedl městu Karlovy Vary 3 pozemky v účetní hodnotě téměř 570 tisíc korun. Na pozemcích v katastrálním území Dvory se nachází areál útulku pro odložené, toulavé a týrané psy, který provozuje město Karlovy Vary.

Bezúplatný převod veřejné zeleně

06.11.2011
Bezúplatný převod veřejné zeleně
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Tábor (Územní pracoviště České Budějovice), bezúplatně převedl 45 pozemků v katastrálním území Klokoty, které jsou v katastru nemovitostí vedeny jako ostatní plocha a zeleň. Celková účetní hodnota převedených pozemků je 216 tisíc Kč a jejich celková výměra dosahuj téměř 22 tisíc m2.

Pozemky na okraji Liberce prodány

03.11.2011
Pozemky na okraji Liberce prodány
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Liberec (Územní pracoviště Ústí nad Labem), prodal v 1. kole výběrového řízení dva pozemky za 950 tisíc korun.

Na převedených pozemcích žijí chráněné druhy obojživelníků

01.11.2011
Na převedených pozemcích žijí chráněné druhy obojživelníků
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Vsetín (Územní pracoviště Ostrava), převedl 5 pozemků v obci Vigantice Agentuře ochrany přírody a krajiny České republiky. Tyto pozemky leží ve II. a III. zóně Chráněné krajinné oblasti a jsou zařazeny do Evropsky významné lokality Beskydy (v systému Natura 2000).