Sobota, 4. dubna 2020

Muzeum získalo dva nové originály

03.11.2014
Benešov (Jiskra) - Dva obrazy od malíře Vladimíra Antuška a viola, tyto tři předměty přibyly koncem měsíce září do sbírek Muzea umění a designu Benešov. Muzeum je dostalo bezúplatně od benešovského pracoviště ÚZSVM, které je získalo z rozhodnutí soudu jako tzv. odúmrť. Konkrétně se jedná o Antuškův obraz hory Blaník a obraz náměstí s kostelem sv. Anny v Benešově. Třetím předmětem je viola z roku 1966, vše v hodnotě 9.180 korun.

Jak nám řekl ředitel muzea Tomáš Fassati, oba obrazy jsou originály. „Antušek užíval techniky běžného akvarelu. Reprodukce jeho obrazů nebyly za jeho života tištěny. Dnes by při dostupnosti kvalitní digitální techniky je někdo mohl zhotovovat, ale naštěstí jde o snadno technicky rozpoznatelný rozdíl. S malířskými kopiemi Antuškových obrazů jsme se zatím nesetkali.“ Upřesňuje.

• Jaké mají obrazy hodnotu finanční a jakou pro naše muzeum?        

„Antuškovy obrazy nejsou obchodovány na běžných aukcích umění, odkud bychom mohli brát srovnávací ceny. Znamená to mj., že jejich obecná hodnota nedosáhla výše, která zajímá trh s uměním, sběratele či finanční investory. Pro nás však mají Antuškovy obrazy významnou hodnotu, neboť dokumentují vývoj regionálního umění. Cenné jsou také zobrazením historického vzhledu města a okolí.“
 
• Má muzeum další Antuškova díla? Kde jsou k vidění?
           
„Od tohoto autora má benešovské muzeum umění ve sbírce celou řadu děl a jsme rádi, že bude rozšířena. Protože jsou v naší hlavní muzejní budově velmi stísněné podmínky, byla expozice umělců Benešovska v minulosti v zasedací síni Okresního úřadu Benešov, což nebylo optimální prostředí. Proto jsme ji nyní nově otevřeli v piaristické koleji, kde máme instalována i další témata. Zde je od každého autora ukázka dvou až tří jeho obrazů. Není to mnoho, ale věříme, že expozici budeme moci rozšířit postupně do dalších místností.“
 
• Benešovské muzeum získalo také violu z roku 1966…
           
 „Hudební nástroje nepatří mezi naše sběratelské obory, ale občas děláme při přebírání pozůstalostí výjimky. O viole zatím upřesňující informace nemáme.“
           
Jak nás dále ředitel muzea informoval, sbírka muzea je za dvacet pět let své existence již velmi bohatá. Obsahuje všechny obory umění, včetně užitého. „Sbírka pochází z velké části z darů, neboť prostředků na nákup není mnoho. Jde ale o běžnou tradici, že lidé svým muzeím tvorbu darují bezplatně.“ Říká T. Fassati. Celkově se podle jeho slov podařilo od roku 1990 shromáždit umění za mnoho milionů korun. Protože však malba a plastika patří k nejdražším kategoriím, má muzeum těchto technik méně, než ostatních. Z volné tvorby je ve sbírce nejvíce grafiky, kreseb a fotografií českých autorů 20. století. Jsou z nich vytvořeny dvě stálé expozice, které návštěvníci skutečně obdivují. „Turisté např. grafiky od slavných umělců meziválečné moderny v Benešově vůbec neočekávají a jsou při návštěvě muzea upřímně překvapeni. Naše expozice fotografického umění 19. a 20. století pak patří k nejlepším v republice, vozí sem proto např. své studenty pedagogové z celé republiky.“ Dodává ředitel muzea Tomáš Fassati.
 
Děkuji za rozhovor.