Úterý, 23. ledna 2018

Detail nabídky

ostatní movitý majetek

Rozhodnutí ředitelky odboru Hospod. s majetkem státu ÚP Brno č. 2/2018 o zrušení VŘ č. M/1/2018

Základní informace
Rozhodnutí ředitelky odboru Hospod. s majetkem státu ÚP Brno č. 2/2018 o zrušení VŘ č. M/1/2018
Termín podání nabídek
07.02.2018 10:30
Datum zveřejnění nabídky12.01.2018
Popis / Poznámky
                 
Rozhodnutí ředitelky odboru Hospodaření s majetkem státu
 Územního pracoviště Brno
č. 2/2018
o zrušení výběrového řízení č. M/1/2018
na prodej movité věci


Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, jemuž podle § 10 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZMS“), přísluší hospodařit s níže uvedeným majetkem, za který jedná Ing. Renata Číhalová, ředitelka odboru Hospodaření s majetkem státu,

r u š í

výběrové řízení č. M/1/2018 na prodej níže uvedeného movitého majetku ve vlastnictví České republiky, vyhlášené dne 10. 1. 2018, v souladu s ustanovením Čl. 5 odst. 1 Podmínek výběrových řízení na prodej movitého majetku vyhlašovaných ÚZSVM


prodávaný majetek

 

1. B/BO/2017/17898-00001 Rádiový budík zn. Ideen Welt 1 ks.

Dokumenty ke stažení
Kontaktní osoba
Územní pracovištěBrno
AdresaPříkop 11, 602 00 Brno
Odpovědná osobaIng. Hana Stará
Telefon542 163 322
Adresa pro podání nabídky
Upozornění
Věnujte prosím pozornost přesnému dodržení všech zveřejněných podmínek
Další odkazy