Pondělí, 25. května 2020

odbor Právních služeb

Odbor zajišťuje především tyto činnosti:

  • za podmínek stanovených zákonem o Úřadu zajišťuje v rámci územní působnosti Územního pracoviště jednání v řízení před soudy, rozhodčími orgány, správními úřady a jinými orgány ve věcech týkajících se majetku státu;
  • zajišťuje právní audit pro ředitele Územního pracoviště;
  • vede pro Územní pracoviště registr právních jednání Úřadu, judikátů a zkušeností z aplikační praxe právních předpisů týkajících se majetku státu a zasílá jej neprodleně do centrálního registru Úřadu.Ředitelka odboru:
JUDr. Lenka Richterová
Tel.: 597 315 402
E-mail: lenka.richterova@uzsvm.cz
Životopis: CV_prof_Richterová.pdf