Středa, 27. května 2020

oddělení Právního jednání I

Oddělení plní tyto hlavní úkoly: 

 
  • zajišťuje jednání státu před soudy, rozhodci nebo stálými rozhodčími soudy, správními úřady a jinými orgány namísto jiných organizačních složek státu dle § 3, 4, 6, 9 a 11 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů;
  • vydává právní stanoviska dle § 13 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů;
  • zabezpečuje zastupování obcí dle § 13a a následujících zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.
  • zajišťuje jednání státu před soudy v případech týkajících se majetku státu, se kterým hospodaří Úřad dle § 18 a § 19 zákona o Úřadu;
  • zabezpečuje jednání v nesporných i sporných řízeních o pozůstalosti;abezpečuje jednání v nesporných i sporných řízeních o pozůstalosti;
  • zajišťuje právní audit právních jednání při hospodaření a nakládání s majetkem státu, s nímž je příslušné hospodařit ÚP v hl. m. Praze. Právní auditoři odpovídají za správnost a úplnost právních jednání a předložených listin.
 Vedoucí oddělení:
JUDr. Milena Kadlecová
Tel.: 225 776 303
E-mail: milena.kadlecova@uzsvm.cz