Sobota, 16. prosince 2017

Právní služby Úřadu

Právní služby Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových podle zákona č. 201/2002 Sb., o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových

 
 
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen "Úřad") je orgánem České republiky, který:
  • jedná za stát v řízení před soudy, rozhodci nebo stálými rozhodčími soudy, správními úřady a jinými orgány, v majetkových věcech státu
  • zpracovává na základě žádosti organizačních složek právní stanoviska, týkající se majetku státu
  • plní další úkoly stanovené zvláštními právními předpisy a zákonem č. 201/2002 Sb., o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových
 
Další informace a podrobnosti o právních službách Úřadu Vám poskytne odbor Právních služeb.