Úterý, 12. listopadu 2019

odbor Odloučené pracoviště Přerov

Odbor Odloučené pracoviště kompletně zajišťuje v rámci své územní působnosti v okrese Přerov:

  • správu, hospodaření a nakládání s majetkem státu podle § 9, 10 a 11 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů;
  • úkoly vyplývající pro Úřad z  příslušných ustanovení zákona č. 279/2003 Sb., o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
  • činnost hospodářské správy.

Adresa:
Bajákova 831/16
750 02 Přerov
Ředitelka:
Ing. Ivona Leblochová
Tel.: 581 250 631
E-mail: ivona.leblochova@uzsvm.cz
Životopis: CV_prof_Leblochová.pdf

Kontakt

Z činnosti odboru Odloučeného pracoviště Přerov

Povodí Moravy získalo dva pozemky pod říčkami Kopřivnice a Šišemka

31.10.2019

Přerovské pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech převedlo státnímu podniku Povodí Moravy dva pozemky pod vodními toky o celkové výměře 28 872 m2 a v účetní hodnotě 289 460 Kč.

Věci z ÚZSVM pomůžou při údržbě zámku Velké Losiny a hradu Bouzov

02.10.2019

Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v Přerově připadlo na základě usnesení Okresního soudu v Přerově po zemřelém, který neměl žádného dědice, mimo jiné několik věcí.

ÚZSVM převedl pozemky potřebné pro výstavbu vodního díla Skalička

09.09.2019

Pracovníci Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v Přerově na základě žádosti ministra zemědělství převedli státnímu podniku Povodí Moravy další pozemky v katastrálním území Zámrsky. Tyto pozemky budou použity pro výstavbu vodního díla Skalička, která byla schválena usnesením vlády již z roku 2012.

další aktuality