Pondělí, 16. prosince 2019

Peníze zabavené ve věznici odvedl ÚZSVM do státního rozpočtu

17.12.2007
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Sokolov (Územní pracoviště Plzeň), převzal finanční hotovost ve výši cca 20 tisíc korun od Věznice v Kynšperku nad Ohří.

ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Sokolov (Územní pracoviště Plzeň), převzal finanční hotovost ve výši cca 20 tisíc korun od Věznice v Kynšperku nad Ohří. Jednalo se o neoprávněně držené bankovky, které byly zajištěny při osobní prohlídce vězňů.

ÚZSVM odvedl tuto částku do státního rozpočtu.Na základě kázeňského trestu propadnutí nebo zabrání věci a podle zákona 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody, se vlastníkem této hotovosti stal stát.Děkuji za informování veřejnosti.v z. Mgr. Jana Lysá, v. r.

vedoucí samostatného oddělení Komunikace