Neděle, 15. prosince 2019

ÚZSVM likvidoval padělané CD nosiče

18.12.2007
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Opava a Bruntál (Územní pracoviště Ostrava), provedl v uplynulých dnech fyzickou likvidaci 222 kusů padělaných CD nosičů.

ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Opava a Bruntál (Územní pracoviště Ostrava), provedl v uplynulých dnech fyzickou likvidaci 222 kusů padělaných CD nosičů.Jednalo se o pirátské kopie originálních nahrávek různých interpretů, které nabyl stát do vlastnictví z trestné činnosti na základě usnesení Okresního soudu Bruntál, a to z důvodu spáchání trestného činu porušování autorských práv.Majetek byl v souladu s právními předpisy mechanicky zlikvidován v drtírně odpadu. Likvidace zajistila, že nikdo neměl z trestné činnosti neoprávněný prospěch a nedošlo k následnému prodeji padělků.Drť získaná z likvidace nosičů dat je dále obvykle používána jako součást podloží při stavbách silničních komunikací.Děkuji za informování veřejnosti.v z. Mgr. Jana Lysá, v. r.

vedoucí samostatného oddělení Komunikace