Pátek, 13. prosince 2019

ÚZSVM prodal za nejvyšší kupní nabídku

06.12.2007
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Havlíčkův Brod (Územní pracoviště Hradec Králové), prodal ve 3. kole výběrového řízení budovu bývalé dívčí školy v katastrálním území Ledeč nad Sázavou.

ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Havlíčkův Brod (Územní pracoviště Hradec Králové), prodal ve 3. kole výběrového řízení budovu bývalé dívčí školy v katastrálním území Ledeč nad Sázavou. Za prodej objektu získal ÚZSVM nejvyšší nabídnutou kupní částku, a to 2,6 milionu korun.Budova postavená v letech 1837-1838 byla v současné době užívána příspěvkovou organizací Centrum - Dům dětí a mládeže v Ledči nad Sázavou na základě smlouvy o výpůjčce uzavřené s krajem Vysočina, zřizovatelem této organizace.Výnos z prodeje odvedl ÚZSVM do státního rozpočtu.Děkuji za informování veřejnosti.v z. Mgr. Jana Lysá, v. r.

vedoucí samostatného oddělení Komunikace