Pátek, 29. května 2020

ÚZSVM převedl kapli z poloviny 18. století

08.12.2006

Kapli Panny Marie Sněžné na poutním místě Balda na Svitavsku převedl ÚZSVM na Ř˜ímskokatolickou farnost.



Z důvodu úspory státních finančních prostředků převedl ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Svitavy (Územní pracoviště Hradec Králové) pozemek a budovu kaple na poutním místě Balda u Poličky na Ř˜ímskokatolickou farnost Pomezí. Farnost kapli využívá ke konání poutních mší.



Kapli vybudoval František Rudolf z Hohen-Embsu z pověření arcibiskupské konzistoře (Facultas erigendi Cappelam in balneo Balda) v letech 1747 “ 1748. Spolu s ní byl postaven také lázeňský dům a hostinec. Oba objekty však časem zchátraly a zachována zůstala pouze kaple. K objevení pramene s léčebnými účinky, jenž byl důvodem k vystavění minerálních lázní Balda (Waldbrunn) a Zlatá studně (Goldbrunn) došlo podle tradovaných zpráv už v 17. století.



Děkujeme za Váš zájem o činnost ÚZSVM a těšíme se na další spolupráci.



Bc. Izabela Noveská, v. r.

vedoucí samostatného oddělení Komunikace