Pondělí, 25. května 2020

ÚZSVM spolupracuje s obcemi při ochraně kulturních památek

15.12.2006
Kapli sv. Kříže převedl bezúplatně ÚZSVM odbor Odloučené pracoviště Uherské Hradiště (Územní pracoviště Brno) do vlastnictví obce Buchlovice.

Kapli sv. Kříže převedl bezúplatně ÚZSVM odbor Odloučené pracoviště Uherské Hradiště (Územní pracoviště Brno) do vlastnictví obce Buchlovice.Kaple, zapsaná ve Státním seznamu nemovitých kulturních památek připadla ÚZSVM po bývalém okresním úřadu. ÚZSVM převedl kulturní památku na žádost obce, z důvodu úspory státních finančních prostředků. Smlouvu o bezúplatném převodu schválilo ministerstvo kultury.Nemovitost se nachází ve středu rekreační oblasti Smraďavka nad sirovodíkovým pramenem vytékajícím z úpatí kopce Hříšek. Jedná se o nejstarší stavbu, která byla postavena majiteli buchlovského panství barony Petřvaldskými z Petřvaldu v letech 1670 až 1680.Děkujeme za Váš zájem o činnost ÚZSVM a těšíme se na další spolupráci.Bc. Izabela Noveská, v. r.

vedoucí samostatného oddělení Komunikace