Sobota, 14. prosince 2019

ÚZSVM předá Domov důchodců sv. Zdislavy

20.12.2004
Areál Domova důchodců sv. Zdislavy v Červené Vodě na Ústeckoorlicku v hodnotě přesahující 79 milionů korun bezúplatně převede ÚZSVM na obec Červená Voda. Obec se zavázala, že po dobu dalších dvaceti let bude zařízení sloužit výhradně k zajištění kvalitní a moderní péče o seniory spádového území.

Odbor Odloučené pracoviště Ústí nad Orlicí (Územní pracoviště Hradec Králové) ÚZSVM převzal areál Domova důchodců k 1. 1. 2003 po zanikajícím Okresním úřadu Ústí nad Orlicí. V letech 1996 - 2002 provedl okresní úřad s pomocí státních dotací rozsáhlou rekonstrukci areálu. Došlo tak k vybudování moderního centra péče o seniory v odlehlé lokalitě Kralicka a Červenovodska.


ÚZSVM převádí budovy po bývalých okresních úřadech v souladu se zákonem č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, na jiné organizační složky státu, případně na obce vykonávající státní správu, pokud je nepotřebuje k plnění svých úkolů.

Děkujeme za Váš zájem o činnost ÚZSVM a těšíme se na další spolupráci.



Izabela Filová

vedoucí samostatného oddělení Komunikace ÚZSVM