Pondělí, 6. dubna 2020

Pozemky neznámého vlastníka připadly Lesům České republiky

Libochovice (Litoměřický deník) – Lesy ČR získaly v okrese Litoměřice další nemovitosti. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových prověřil majetkoprávní vztahy k několika pozemkům evidovaným na listu vlastnictví neznámého vlastníka.
Nabývací tituly svědčily pro vlastnictví státu. Tři pozemky o výměře 5 527 m2 jsou v katastrálním území Horka u Libochovic. Další pozemek o rozloze 245 m2 je v katastrálním území Budyně nad Ohří. Lesy ČR získané pozemky v hodnotě 172 910 korun potřebují pro naplňování stanoveného předmětu činnosti.