Pondělí, 6. dubna 2020

ÚZSVM v Hodoníně vydal majetek oprávněné dědičce z USA

Hodonín (kurzy.cz) - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Hodoníně vydal oprávněné dědičce z USA celkem 35 nemovitých věcí v katastrálních územích Kuželov a Tasov nad Veličkou. Jednalo se o rozsáhlé zemědělské a lesní pozemky, v jednom případě o podíl o velikosti 1/3 na pozemku s rodinným domem.
Jelikož během dědického řízení nebyli oprávnění dědici nalezeni, připadl majetek ženy, která zemřela v roce 1963 v USA, jako tzv. odúmrť českému státu. Před uplynutím zákonné lhůty podala oprávněné dědička z USA prostřednictvím svého zmocněnce žalobu na vydání dědictví, ve které byla úspěšná.