Pondělí, 17. února 2020

ÚZSVM pečuje o renesanční sladovnu ze 16. století

08.10.2003

Bývalá renesanční sladovna tvoří základy objektu, ve kterém nyní sídlí odbor Odloučené pracoviště Nymburk patřící pod Územní pracoviště Střední Čechy Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM).ÚZSVM o tuto archeologickou památku ze 16. století, objevenou však až v roce 1996, pečuje. Zasloužil se také o její zpřístupnění veřejnosti, a tak si každý návštěvník může z přízemí budovy Úřadu prohlédnout kamenné pozůstatky sladovny, vypovídající o dlouholeté tradici a vyspělosti pivovarnictví v Nymburce.Akademie věd České republiky podala návrh na prohlášení tohoto historicky cenného objevu za kulturní památku a v současné době ho projednává Ministerstvo kultury ČR.Děkujeme za Váš zájem o činnost ÚZSVM a těšíme se na další spolupráci.Izabela Filová v.r.

vedoucí oddělení Komunikace