Čtvrtek, 9. dubna 2020

Bez povolení nemohli opravit ani plot. Teď už je vše jinak

02.10.2013
Traplice (Slovácký deník) – Pozemky areálu základní školy v hodnotě necelého milionu korun se po necelých dvou letech nekonečných jednání a vyřizování dostaly 1. října s definitivní platností z rukou státu do vlastnictví obce Traplice. Podle slov starosty této malé vesnice na úpatí Chřibů Milana Rozuma tak konečně skončilo období, kdy škola musela mít na každou opravu speciální povolení.
​„Problém byl v tom, že budova školy byla v majetku obce a pozemky vlastnil stát. Proto jsme bez povolení nemohli například opravit chodník ani plot. Teď nám to nejenže usnadní veškerou údržbu a zjednoduší administrativu, ale také nám to umožní čerpání dotací na různé projekty, související se školou,“ doplnil Milan Rozum. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (UZSVM) převedl bezúplatně na obec Traplice celkem 11 pozemků, na nichž stojí budova tamní základní školy. Účetní hodnota nemovitostí je bezmála jeden milion korun.
Pokračování na straně 8
 
 „Vedle pozemků bezprostředně zastavěných objektem školy, která je ve vlastnictví obce, se převod týkal i parcel nacházejících se v přilehlém školním areálu, jenž rovněž slouží vzdělávacím potřebám. Jedná se převážně o zpevněné a travnaté plochy kolem budovy, na nichž se nachází mimo jiné hřiště, výukový altán nebo sklad nářadí,“ upřesnil Robert Hurt z UZSVM.
            Parcely převedl ÚZSVM bez úplatně ve veřejném zájmu. Převodem došlo ke sjednocení vlastnictví pozemků a stavby. Obec se zavázala po dobu 15 let užívat převedené nemovitosti pro potřeby základní školy a dodržet stanovené omezující podmínky nakládání s daným majetkem.
 
Region| Střední Morava