Čtvrtek, 9. dubna 2020

Traplice dostaly pozemky za téměř milion korun

04.10.2013
TRAPLICE (5plus2.cz) – Obci Traplice už patří pozemky, na nichž se nachází základní škola. Celkem jedenáct pozemků na ni převedl hradišťský odbor Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, informoval Robert Hurt z úřadu.
Traplicím patří pozemky, na kterých se nachází škola. Foto: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.
 
Hodnota pozemků je bezmála jeden milion korun. "Vedle pozemků bezprostředně zastavěných objektem školy, která je ve vlastnictví obce, se převod týkal i parcel nacházejících se v přilehlém školním areálu a slouží vzdělávacím potřebám," uvedl Robert Hurt z úřadu.
 
Podle něj jsou to převážně zpevněné a travnaté plochy kolem budovy, na nichž se nachází mimo jiné hřiště, výukový altán nebo sklad nářadí. Úřad převedl parcely ve veřejném zájmu. "Převodem se sjednotilo vlastnictví pozemků a stavby. Obec se zavázala po dobu 15 let užívat převedené nemovitosti pro potřeby základní školy a dodržet stanovené omezující podmínky nakládání s daným majetkem," dodal.