Středa, 27. května 2020

Pozemky v areálu školy v Traplicích již patří obci

01.10.2013
Uherské Hradiště - ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Uherské Hradiště (Územní pracoviště Brno), převedl bezúplatně obci Traplice 11 pozemků, na nichž stojí budova zdejší základní školy. Účetní hodnota nemovitostí je bezmála jeden milion korun.
Vedle pozemků bezprostředně zastavěných objektem školy, která je ve vlastnictví obce, se převod týkal i parcel nacházejících se v přilehlém školním areálu, jež rovněž slouží vzdělávacím potřebám. Jedná se převážně o zpevněné a travnaté plochy kolem budovy, na nichž se nachází mimo jiné hřiště, výukový altán nebo sklad nářadí.
 
Parcely převedl ÚZSVM bezúplatně ve veřejném zájmu. Převodem došlo ke sjednocení vlastnictví pozemků a stavby. Obec se zavázala po dobu 15 let užívat převedené nemovitosti pro potřeby základní školy a dodržet stanovené omezující podmínky nakládání s daným majetkem.
 
 
Děkuji za informování veřejnosti.
 
 
v z. Robert Hurt
vedoucí sam. odd. Komunikace