Pátek, 6. prosince 2019

Stát uspěl ve sporech se solárními elektrárnami za 3,2 miliardy

16.10.2015
Praha (tyden.cz) - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) uspěl v devíti soudních sporech o náhradu škody za provozování solárních elektráren. Protistrany v nich požadovaly po státu zaplacení více než 3,2 miliardy korun jako náhradu škody za zavedení finančního odvodu. Jednotliví majitelé solárních elektráren už podali na stát několik desítek žalob.
Téměř dvoumiliardovou částku požadovalo uskupení pěti žalobců, s požadavkem na 1,17 miliardy korun stát žalovala firma Perfektia. Podle investorů byl do solárních elektráren odvod údajně zaveden retroaktivně a novela zákona o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů zasáhla diskriminačně do jejich práv. Prvoinstanční rozhodnutí už padlo také v dalších sedmi sporech za celkem 90 milionů korun.
 
Ústavní soudci už v minulosti rozhodli, že solární odvod není v obecné rovině protiústavní, pokud nemá na konkrétní firmu takzvaný rdousící efekt. Podle rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu může stát v takovém případě daň prominout, případně s odvodem posečkat, což zdůraznil také ÚS.
 
Šestadvacetiprocentní daň pro solární elektrárny uvedené do provozu v letech 2009 a 2010 schválili poslanci na konci roku 2010 v reakci na boom nových slunečních elektráren vyvolaný zvýhodněným výkupem energie. Platit měla tři roky, později parlament její účinnost prodloužil a snížil sazbu na deset procent. Provozovatelé elektráren zavedení odvodů kritizovali jako nečekaný a protiústavní zásah do svých podnikatelských záměrů. Proti Česku vedou arbitráže, mnozí se v soudních sporech pokoušejí doložit rdousící efekt.
 
Úkolem majetkového úřadu státu je zastupovat Česko v právních sporech, které se týkají majetku státu. Úřad vystupuje především před soudy a rozhodčími orgány místo jiných organizačních složek státu. V letošním prvním pololetí úřad zastupoval stát v 6252 soudních sporech a úspěšný byl v 95 procentech řízení. Tím uhájil 13,6 miliardy korun požadovaných po státu.